AYDIN HAVA DURUMU
AYDIN
ANKETLER
Bursa Kestane Şekerlerinin Kestanelerinin Aydın'dan gittiğini biliyor muydunuz?!.Oy ver

Diğer Anketleri Gör
AYDIN ERİK ÇEŞİTLERİ
Aydın Eriği

Japon eriği çeşitlerinin ( Obilnaja, Black Diamond, Fortune, Autumn Giant ve Queen Rose) Aydın ekolojisindeki gelişme durumlarını saptamak amacıyla 2003-2005 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülmüştür. Obilnaja çeşidi ( 2004 yılında 15 Haziran, 2005 yılında 23 Haziran ) en erken hasat edilen çeşit olmuştur. En geç hasat edilen çeşit 26 Temmuz tarihi itibariyle Fortune çeşididir. İlk deneme yılındaki verim 7,085 kg/ağaç (Black Diamond) ile 0,680kg/ağaç (Queen Rose ) arasında olurken, ikinci yıldaki verim 22,216 kg/ağaç (Black Diamond) ile 12,612 kg/ağaç (Queen Rose ) arasında saptanmıştır. Meyvesi en iri çeşit 2004 yılında 49,80 gr ile Queen Rose olurken, meyvesi en küçük çeşit 38,56 gr ile Obilnaja olmustur.2004 yılında en yüksek kuru madde miktarı % 17,5 ile Black Diamond çeşidinde, denemenin ikinci yılında ise % 18,2 ile Fortune çeşidinde tespit edilmiştir. Denemeye alınan çeşitlerden gövde kesit alanına düsen ortalama verimler sırasıyla Black Diamond, (0,9964 kg/cm ), Obilnaja (0,365 kg/cm ) Queen Rose (0,356 kg/cm) çeşitlerinde saptanmıştır.

Japon eriği, Aydın ekolojisi, gelişme özellikleriAydın ili eriği

           GIRIS

Erik kültürü üzerine bilgilerimiz 2000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Genel olarak eriğin anavatanının Anadolu, Hazar Denizi civarı ve Kafkasya olduğu kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, Anadolu erik için de önemli bir gen kaynağını oluşturmaktadır (Özbek,1978). Ülkemiz ve dünya üzerinde yetiştiriciliği yapılan önemli kültür çeşitlerini içeren türler ve (Özçagıran,1976). Japon grubu erik çeşitleri erkenci olmaları nedeniyle pazarlama yönünden önem kazanmaktadır. Japon erikleri kurutmaya uygun değildir. Taze olarak, komposto ve diğer bazı konserve ürünleri seklinde tüketilir (Karaçalı,2000).

Erik ReçeliTürkiye' de erik, Doğu Anadolu'nun uzun kışlı, soğuk iklimli yüksek yaylaları ile Güney Doğu Anadolu'nun çok sıcak ve kurak yerleri dışında, hemen her yerde yetiştirilir. Ege, Akdeniz, Marmara Bölgeleri ile geçit bölgeler ve Orta Anadolu'nun bazı illeri önemli erik üretim merkezleridir. (Eriş ve Barut, 2000). Aydın ilinde en yaygın erik yetiştiriciliği 503 ha alan ile Aydın merkezde yapılmaktadır (2686 ton). Bunu İncirliova, Buharkent ve Bozdoğan ilçeleri izlemektedir. (Anonim,2004).Can eriği yetiştiriciliğinin hakim olduğu bu yörede uygun Japon eriği çeşitlerinin de yaygınlaştırılması erik yetiştiriciliğini arttıracak ve arzu edilen düzeye çıkaracaktır.

Bu çalışma ile bazı Japon eriği çeşitlerinin Aydın yöresindeki morfolojik, fenolojik ve pomolojik özellikleri incelenerek yörede yaygınlaştırılmasına bilimsel dayanak oluşturmak amaçlanmıştır.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız…

Erik türlerinin iklim istekleri birbirinden farklıdır. Can erikleri ılıman, Avrupa erikleri kışı daha soğuk geçen soğuk ılıman, Japon erikleri ise kışı soğuk geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman iklimlerde en uygun şekilde yetişirler. Birçok meyve türünde olduğu gibi erikte de soğuklama ihtiyacı vardır. +7.2 °C’ nin altında can erikleri 400- 500 saat, Japon erikleri 600 saat, Avrupa erikleri ise 1000 saatin üzerinde soğuklama istemektedir.Aydın ili erik çeşitleri

Eriklerde soğuğa ve dona hassasiyet çiçeklenme ve genç meyve döneminde artar. Bu nedenle erken çiçek açan Can ve Japon eriklerinin kış ve ilkbahar donlarının sık olduğu bölgelerde yetiştirilmesi sakıncalıdır. Açmış çiçekler –2.2 ile –0.6 °C’ ye dayanabildiği halde, genç meyveler –1.1 ile –0.6 ° C’ de zarar görmektedir.

Erik toprak açısından çok fazla seçici meyve değildir. Saçak köklü olduklarından az derin topraklarda da yetişebilirler. Toprağın çok kumlu olduğu durumda erik ağacının ömrü kısa olur. Bu tür topraklarda Japon çeşitleri tercih edilmelidir. Killi topraklarda    P. domestica (Avrupa eriği) ve P. cerasifera ( Can eriği), kurak topaklarda ise badem anaç olarak kullanılır. En uygun toprak PH’ ı  6.5’ dir.

Olgunlaşma durumları göz önüne alınırsa erikler 15 Nisan-30 Eylül gibi uzunca bir dönem de pazara sunulurlar. P. ceresifera türüne ait can erikleri 15 Nisan dan itibaren pazara çıkarlar. Bunları P. salicina türüne ait japon erikleri (İtalyan eriği) izler. P. domestica grubu erikler (Avrupa erikleri) ise 20 Temmuz'dan sonra olgunlaşır.

   AYZO - Aydın Ziraat Odası 2011 © Kaynak gösterilerek sitemizdeki verilerden yararlanılabilir.
 

Bu web sitesi bir AKS-BİM Ltd. Şti. ürünüdür. Model A6W. 2012 . www.aksbim.com.tr