AYDIN HAVA DURUMU
AYDIN
ANKETLER
Bursa Kestane Şekerlerinin Kestanelerinin Aydın'dan gittiğini biliyor muydunuz?!.Oy ver

Diğer Anketleri Gör
GEÇİM KAYNAKLARI
zeytin dalı

İlimizin ülkemiz ekonomisinin Gayri Safi Milli Hasılasındaki payı  %1.4’tür. (2001 GSYİH AYDIN 2.342.626.577 TL, TÜRKİYE 178.412.438.499 TL)

İl Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının sektörel dağılımı : (2001)

-tarım %30.3,

-sanayi %7.5,

-inşaat %5.7,

ticaret % 27.5 (toptan ve perakende ticaret %18.3, otel, lokanta hizmetleri     %9.2),

-ulaştırma ve haberleşme %9.4,

-mali kuruluşlar %1.8,

-konut sahipliği %4.3,

-serbest meslek ve hizmetler %3.5,

-devlet hizmetleri %9.4,

ve diğer % 0.6 şeklindedir.

Tarımı

Büyük Menderes ırmağının suladığı bereketli ovalar üzerinde 800.700 ha alanda kurulu İlimizin % 49’unda yani 395.494 hektarında tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, topoğrafik yapı ve ekolojik özellikleri ile polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yüksek bir potansiyele sahiptir.

Aydın İlinin sahip olduğu 395.494 hektarlık tarım arazisi içinde 201.888 ha ve % 51 pay ile zeytin ve meyvelikler en geniş alanı kaplar. Geriye kalan arazilerin 319.177 hektarı orman, 24.705 hektarı çayır-mera, 14.271 hektarı göl-bataklık, 47.053 hektarı tarım dışı arazilerdir.

Aydın’da; 395.494 hektar alanın 170.421 (%43.1) hektarında sulu tarım yapılmaktadır. (DSİ sulamaları 101.373 ha; Toprak ve Su Kooperatifleri 2.198 ha; Köy Hizmetleri gölet ve yerüstü sulamaları 6.079 ha; Halk Sulamaları 60.771 ha olmak üzere toplam 170.421 ha.)

İlde; 5 Baraj

Kemer Barajı (Depolama hacmi: 419 ,2 hm³)

Çine Topçam Barajı (Depolama hacmi: 97,7  hm³

Yaylakavak Barajı (Depolama hacmi: 31,4 hm³ )

İkizdere Barajı (Depolama hacmi: 196 hm³ )

Çine Adnan Menderes Barajı (Depolama hacmi: 350 hm³ )

5 Gölet (Karacasu- Kahvederesi, Çine- Akçaova, Germencik- Hıdırbeyli, Çine-Çatak, Koçarlı- Karacaören) mevcuttur.

Ayrıca inşa halinde 1 baraj (Karacasu- Dandalaz) ve 1 gölet (Ataköy) inşaatı devam etmektedir.

En çok katma değer yaratan bitkisel ürünler; incir, zeytin, pamuk, erik ve kestanedir. İlimiz; zeytin, incir, kestane üretiminde Türkiye’de 1. sırada, pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır.

İlde 2009 yılında 153.314 ton yaş incir, 244.693 ton zeytin,

178.384 ton pamuk,

19.052 ton kestane üretilmiştir.

 İlde hayvan varlığı ve hayvansal ürünler üretimi aşağıdaki gibidir.


 Büyükbaş Hayvan Varlığı
  284.055 Adet
 Küçükbaş Hayvan Varlığı
   144.587 Adet
 Kümes Hayvan Varlığı
   2.361.685 Adet
 Et Üretimi
   8.213 Ton
 Süt Üretimi
   358.103 Ton
 Su Ürünleri Üretimi
   5.928 Ton
 Yumurta Üretimi
   156 Milyon Adet
 Bal Üterimi
   3.527 Ton

Sanayisi

Aydın Sanayi Odası üyesi 706 sanayi tesisinde 23.225 kişi istihdam edilmektedir.

İlimizde faaliyette olan 2 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 257 parsele sahip ASTİM OSB’de üretim yapan 85 fabrikada 3.050 kişi çalışmaktadır. 67 parselli Umurlu OSB’de faaliyette olan 45 fabrikada 2.400 kişi çalışmaktadır. İki OSB’de toplam 139 işletmede 5.100’den fazla kişinin istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca yapım çalışmaları devam eden 6 OSB  vardır. 46 parsele sahip Nazilli OSB’de 2 firma üretimde, 7 firmanın inşaatı devam etmekte,  56 parsele sahip Ortaklar OSB’de 3 firma faaliyettedir 2 firmanın ise inşaatı devam etmektedir.

19 adet Küçük Sanayi Sitelerinde bulunan 5417 işyerinde yaklaşık 10.000’e yakın kişinin istihdamı sağlanmaktadır.

Aydın İlinden çeşitli ülkelere; pamuklu dokuma, salamura zeytin, konserve, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler, tarım makinaları, zeytinyağı makinaları, otomotiv yan sanayi ürünleri, beyaz eşya ürünleri, yer altı servetleri feldispat, kuvars, mermer ile şişelenmiş içme suları ihraç edilmektedir.

İhracat tutarının yaklaşık 800 milyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları  (Jeotermal, Rüzgar) Sultanhisar Salavatlı’da Türkiye’nin ilk özel sektör jeotermal elektrik santrali (8,5 Megawatt) 2007 yılından beri elektrik enerjisi üretmekte iken, aynı yerde ikinci bir santral (9,5 Megawatt) Mart 2010 tarihinde üretime başlamıştır.

Germencik İlçesinde özel sektörce 47 Megawatt Gücünde Jeotermal Elektrik Santrali 2009 Nisan ayında enerji üretmeye başlamıştır.

Ayrıca, Didim İlçemizde özel sektörce rüzgar enerjisine dayalı 31.5 MW kurulu güçte elektrik santrali 2009 Mart ayında işletmeye alınmıştır.

Santralde 2.1 MW’lık 15 tribün vardır.

   AYZO - Aydın Ziraat Odası 2011 © Kaynak gösterilerek sitemizdeki verilerden yararlanılabilir.
 

Bu web sitesi bir AKS-BİM Ltd. Şti. ürünüdür. Model A6W. 2012 . www.aksbim.com.tr